Náš tým

Bc. Jana Jobová

ředitelka

Dlouhodobě spolupracovala s centrem volného času, kde vedla miniškolku pro děti od 2 let a kroužky pro maminky s dětmi. Je zakladatelkou občanského sdružení pro podporu rodiny, zdravého vývoje dětí, volnočasových aktivit, kulturního a sportovního vyžití. Vystudovala předškolní pedagogiku na Pdf MU. Je mámou dvou dětí školního věku.
„Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává zřídka - užívají přítomnost." (Jean de la Bruyére)

Mgr. Klára Radinová

manažerka

Klára absolvovala vysokoškolské vzdělání v oboru Speciální pedagogika - Učitelství pro 1. stupeň speciálních základních škol se zaměřením na osoby psychosociálně ohrožené, znevýhodněné a postižené. Ve své předchozí pracovní praxi vykonávala různé pracovní pozice a postupně získala zkušenosti z resortu školství, obchodu a služeb, managmentu nejen v ČR, ale i v zahraničí. Obdivuje lidi, kterým není život druhých lhostejný. Ve svém volném čase spolupracuje s dobrovolnickou neziskovou organizací Solnička. Práce v Safirce je kombinací její lásky k dětem a k organizování a vedení lidí. 
Motto: „Štěstí je odměna, která se nám dostává za to, že žijeme podle svého nejlepší přesvědčení." (Richard Bach)               

 

Mgr. Helena Voborská

anglická učitelka v anglické třídě Opiček

Helena vystudovala český jazyk na Slezské univerzitě v Opavě. Záhy po studiu odjela do Velké Británie, kde strávila pět let. Nejprve působila jako au-pair a později pracovala pro mezinárodní organizaci YMCA jako koordinátorka volnočasových aktivit a prázdninových programů pro děti z různých věkových skupin. Ovládá hru na klavír a má také zkušenosti s vedením pěveckého sboru. Práce s dětmi ji obohacuje a nachází v ní neustálý zdroj inspirace pro každodenní život. 
Motto: „Práce s dětmi je radost, vidět je růst a využívat jejich potenciál, je tou největší odměnou.”

Mgr. Barbora Seďová

česká učitelka v anglické třídě Opiček

Barbora studovala předškolní a mimoškolní pedagogiku na Střední pedagogické škole ve Znojmě a poté dějiny umění a management v kultuře na FF MU. Během tohoto období pracovala jako učitelka MŠ, lektorka hry na hudební nástroj a nějakou dobu žila v zahraničí. Práce s dětmi je pro ni kreativní činností, při které se neustále vzdělává.

Mgr. Katarína Zimčíková

anglická učitelka v anglické třídě Dráčků

Katka vystudovala sociální práci a sociální pedagogiku na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici. Při studiu pracovala v dětském domově, byla koordinátorka protidrogové prevence na základních školách a také pracovala na Dětské lince záchrany. Studium jazyka jí zavedlo do Anglie, kde zůstala šest let a pracovala s malými dětmi. Dva roky působila jako pomocný učitel v nultém ročníku základní školy inspirované přístupem Reggio Emilia. Měla tu čest být při úplných začátcích Safirky. Zúčastnila se Mezinárodní studijní skupiny Reggio Emilia přímo v Itálii a své poznatky s nadšením aplikuje ve své práci s dětmi. Je mámou dvou děvčat. 
Motto: „Pomozme dětem, aby vyšplhaly na svou horu co nejvýše.“ (Loris Malaguzzi) 

Mgr. Michaela Marešová

česká učitelka v anglické třídě Dráčků

Míša vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na MU v Brně. Logopedickou praxi získává u zkušených klinických logopedů a na logopedických pobytových táborech. Míša se spoustu let věnuje práci s dětmi. Od nástupu na SŠ začala jezdit jako vedoucí na dětské letní tábory, byla jako
au-pair ve Velké Británii, pracovala jako lektor angličtiny v anglické družině a vedla kroužky angličtiny pro děti všech věkových kategorií. V Safirce začala pracovat jako asistent pedagoga. Míša je milovnice přírody, jógy, miluje cestování a práci s dětmi, od kterých se ráda učí a povídá si s nimi, protože dospělí se vás nikdy nezeptají "jaký je váš sedmý nejoblíbenější drak." 
Motto: „Dospělí čekají celý týden na pátek, celý rok na léto, celý život na štěstí. Děti jsou šťastné tady a teď, a to se od nich učme." 

Sarah Gotts

native speaker

Sarah pochází z města Ipswich v Anglii. Do Brna se spolu se svým partnerem přestěhovala před deseti lety. Během svého pobytu v Kambodži, kde učila děti různých věkových skupin, získala mezinárodní certifikát pro lektory angličtiny Tefl. Výuce angličtiny se Sarah věnovala i na rodičovské dovolené se svými dvěma dětmi. Sarah velmi těší, že při procesu učení může děti doprovázet na jejich cestě k osobnímu rozvoji a ráda učí angličtinu kreativním způsobem pomocí výtvarných aktivit, zpěvu a hraní her. 

Mgr. Jana Kobzová

učitelka v české třídě Ještěrek

Jana vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii, surdopedii a specifické poruchy učení na PedF MU v Brně. Již během studia vedla logopedické kroužky, dělala asistenta pedagoga na ZŠ a tamtéž prováděla reedukaci specifických poruch učení. Po dokončení studia několik let učila v logopedické třídě MŠ. Pohled na svět a vzdělávání jí v mnohém změnily její dvě děti. 

Bc. Hana Pokorná

učitelka v české třídě Ještěrek

Pro práci s dětmi se rozhodla při ročním au pair pobytu v UK. Poté vystudovala předškolní pedagogiku na Pedagogické Fakultě MU v Brně. Během studia se jako praktikantka dostala k práci v Safirce a zdejší prostředí ji natolik nadchlo a oslovilo, že zde již zůstala jako učitelka. Každý den ve školce zjišťuje, jak velký potenciál v dětech je, a kolik nápadů mají, když je jim nabídnuto dostatečně pestré a kreativní prostředí. Absolvovala Reggio školení v Itálii a snaží se o co nejlepší rozvoj této filozofie v Safirce. 
Motto: „Zatímco se snažíme učit naše děti všechno o životě, naše děti učí nás o čem život je."

Mgr. Jitka Vavrušová

asistentka pedagoga ve třídě Ještěrek

Jako nejstarší z pěti sourozenců byla malými dětmi obklopená celé dětství, což ji ovlivnilo, a proto již jako maminka tří dětí vystudovala učitelství pro mateřské školy a sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě MU v Brně. Děti vnímá jako nekonečnou energii, fantazii a inspiraci pro celou společnost. Váží si možnosti a zároveň si je vědoma zodpovědnosti stát se členem týmu Safirky. Je jí každodenním potěšením vidět prostřednictvím dětských očí jak děti objevují, co život okolo nás obnáší, jak krásný je dětský svět plný pohybu, fantazie a tvořivosti.

Motto:„Vychovávat dítě znamená vychovávat sebe.“ (anglické přísloví)

Bc. Zuzana Nováčková

učitelka v české třídě Krtečků

S dětmi začala pracovat zcela náhodně na brigádě při studiu. Čtyři roky strávila v rodině se sedmi dětmi. Po této zkušenosti přešla do Diecézního centra pro mládež Mamre v Osové Bítýšce, kde s mládeží pracovala dva roky. Poté začala studovat předškolní pedagogiku na Pedagogické fakultě MU v Brně a zároveň pracovala na částečný úvazek i v Safirce, kde nyní působí  ve třídě Krtečků. Stará se hlavně o předškolní přípravu nebo ESS (Edukativně stimulační skupinky). Zajímají ji hudební nástroje. Hraje na klávesy, flétnu, ukulele a začíná se učit na mandolínu a kytaru.

Mgr. Petra Šmardová

učitelka v české třídě Krtečků

Petra od malička docházela do skautského oddílu. Později jako hlavní vůdkyně vedla rok oddíl a dva tábory. Chodila na Cyrilometodějskou střední pedagogickou školu, kde se rozhodla věnovat předškolním dětem. Vystudovala Učitelství pro mateřské školy na Masarykově univerzitě a následně Speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii. Při studiu pracovala půl roku v logopedické třídě MŠ jako učitelka. V Safirce byla tři roky učitelkou ve třídě Krtečků. Loňský rok pracovala jako dobrovolník v Ghaně a nyní pokračuji opět ve třídě Krtečků.
Motto:„Každé dítě je neopakovatelným živým darem. Díky nim se můžeme učit být lepšími lidmi."

 

Mgr. Monika Reichstäterová

Ateliéristka

Vystudovala výtvarnou výchovu a speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě MU v Brně. Již při studiu pracovala jako pomocná lektorka výtvarných a keramických kroužků pro děti. V Safirce začala pracovat hned od jejího založení. Po pěti letech na mateřské dovolené se do Safirky opět vrátila.  Velmi ji baví a naplňuje zvláště práce s dětmi na výtvarných projektech. Děti podporuje v jejich vlastním uvažování nad možnostmi zpracování.  Práce v Safirce ve skvělém kolektivu dětí a kolegyň, v nádherném prostředí Kohoutovických lesů, je pro ni velmi inspirující a podnětná. Je vděčná, že dětem může být na blízku, pomáhat jim, radovat se z výsledků společné práce a že díky nim může vidět svět jejich očima.

Světlana Kučerová

provozní, školnice

Veronika Přímalová

úklid

Mgr. Marie Comte Baltusová, Ing. Jakub Březina

jednatelé