Náš tým

Mgr. Andrea Dittrichová

ředitelka

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na MU v Brně. Během studia se věnovala aktivitám pomáhajícím dětem s poruchami komunikace. Působila jako asistent chlapečka s poruchou autistického spektra v MŠ a poté 3 roky jako speciální pedagog a logoped v občanském sdružení v rámci služby rané péče, kde pracovala s celou rodinou postiženého dítěte. V Safirce působí už několikátý rok a během svého působení byla i součástí studijní skupiny v Regiio Emilia v Itálii, absolvovala řadu školení a seminářů zaměřených na poruchy komunikace a předškolní přípravu. Pravidelně se účastní učitelského summitu k práci s Ipady ve školách. Má ráda děti a život bez nich si nedokáže představit. 
Motto: „Práce s dětmi mě nabíjí a je pro mě srdcovou záležitostí.“

Bc. Jana Jobová

asistentka ředitele

Dlouhodobě spolupracovala s centrem volného času, kde vedla miniškolku pro děti od 2 let a kroužky pro maminky s dětmi. Je zakladatelkou občanského sdružení pro podporu rodiny, zdravého vývoje dětí, volnočasových aktivit, kulturního a sportovního vyžití. Vystupovala předškolní peragogiku na Pdf MU. Je mámou dvou dětí, před mateřskou dovolenou pracovala v nadnárodní společnosti poskytující služby strategického outsourcingu. Dnes cítí, že její cestu vedou dětské ruce. 
„Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává zřídka - užívají přítomnost." (Jean de la Bruyére)

B.A. Christina Felton Kristelova

native speaker

Christina dokončila bakalářský titul v oboru Výuka angličtiny jako druhý jazyk (ESL) na Liberty univerzitě ve Virginii v USA. Během středoškolského a vysokoškolského studia se dobrovolně účastnila letních táborů „Word of Life" v České republice a na Slovensku. Po ukončení studia učila ve školce a na základní škole studenty ve Virginii a později rozšířila svou kariéru na mezinárodní úrovni vyučováním v Gruzii a Jižní Koreji. Těší ji každodenní interakce s dětmi v angličtině. Považuje za privilegium být členkou týmu, který podporuje dvojjazyčnost u dětí. 

Mgr. Alena Valečková

česká učitelka v anglické třídě Opiček

Alena vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na kombinované vady na Pedagogické fakultě v Ostravě a v Brně. Během studia dělala osobního asistenta nevidomé spolužacce, dále učila v mateřské škole angličtinu a metodu "Dobrého startu". V Safirce začínala už za studia jako zástupný pedagog. Má bohaté zkušenostmi s dětmi v rámci praxí i táborů. Vnímá děti jako čisté duše, které dokážou dospělé vtáhnout do přítomného okamžiku.
Motto:„Čas strávený s dětmi není nikdy ztráta času.“

Mgr. Barbora Seďová

anglická učitelka ve třídě Opiček

Barbora studovala předškolní a mimoškolní pedagogiku na Střední pedagogické škole ve Znojmě a poté dějiny umění a management v kultuře na FF MU. Během tohoto období pracovala jako učitelka MŠ, lektorka hry na hudební nástroj a nějakou dobu žila v zahraničí. Práce s dětmi je pro ni kreativní činností, při které se neustále vzdělává.

Mgr. Katarína Zimčíková

anglická učitelka ve třídě Dráčků

Katka vystudovala sociální práci a sociální pedagogiku na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici. Při studiu pracovala v dětském domově, byla koordinátorka protidrogové prevence na základních školách a také pracovala na Dětské lince záchrany. Studium jazyka jí zavedlo do Anglie, kde zůstala šest let a pracovala s malými dětmi. Dva roky působila jako pomocný učitel v nultém ročníku základní školy inspirované přístupem Reggio Emilia. Měla tu čest být při úplných začátcích Safirky. Zúčastnila se Mezinárodní studijní skupiny Reggio Emilia přímo v Itálii a své poznatky s nadšením aplikuje ve své práci s dětmi. Je mámou dvou děvčat. 
Motto: „Pomozme dětem, aby vyšplhaly na svou horu co nejvýše.“ (Loris Malaguzzi) 

Bc. Michaela Marešová

česká učitelka ve třídě Dráčků

Míša je studentkou magisterského studia speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii a surdopedii na MU v Brně. Logopedickou praxi získává u zkušených klinických logopedů a na logopedických pobytových táborech. Míša se spoustu let věnuje práci s dětmi. Od nástupu na SŠ začala jezdit jako vedoucí na dětské letní tábory, byla jako
au-pair ve Velké Británii, pracovala jako lektor angličtiny v anglické družině a vedla kroužky angličtiny pro děti všech věkových kategorií. V Safirce začala pracovat jako asistent pedagoga. Míša je milovnice přírody, jógy, miluje cestování a práci s dětmi, od kterých se ráda učí a povídá si s nimi, protože dospělí se vás nikdy nezeptají "jaký je váš sedmý nejoblíbenější drak." 
Motto: „Dospělí čekají celý týden na pátek, celý rok na léto, celý život na štěstí. Děti jsou šťastné tady a teď, a to se od nich učme." 

Mgr. Jana Kobzová

Učitelka ve třídě Ještěrek

Jana vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii, surdopedii a specifické poruchy učení na PedF MU v Brně. Již během studia vedla logopedické kroužky, dělala asistenta pedagoga na ZŠ a tamtéž prováděla reedukaci specifických poruch učení. Po dokončení studia několik let učila v logopedické třídě MŠ. Pohled na svět a vzdělávání jí v mnohém změnily její dvě děti. 

Bc. Hana Pokorná

učitelka Ještěrek

Pro práci s dětmi se rozhodla při ročním au pair pobytu v UK. Poté vystudovala předškolní pedagogiku na Masarykově univerzitě. Během studia se jako praktikantka dostala k práci v Safirce a zdejší prostředí ji natolik nadchlo a oslovilo, že zde již zůstala jako učitelka. Každý den ve školce zjišťuje, jak velký potenciál v dětech je, a kolik nápadů mají, když je jim nabídnuto dostatečně pestré a kreativní prostředí. Absolvovala Reggio školení v Itálii a snaží se o co nejlepší rozvoj této filozofie v Safirce. 
Motto: „Zatímco se snažíme učit naše děti všechno o životě, naše děti učí nás o čem život je."

Mgr. Jitka Vavrušová

asistentka pedagoga u Ještěrek

Jako nejstarší z pěti sourozenců jsem byla malými dětmi obklopená celé dětství, což mě ovlivnilo, a proto jsem již jako maminka tří dětí vystudovala Pedagogickou fakultu v Brně obory Učitelství pro mateřské školy a Sociální pedagogiku. Děti vnímám jako nekonečnou energii, fantazii a inspiraci pro celou společnost. Vážím si možnosti - a zároveň jsem si vědoma zodpovědnosti - stát se členem safirkovského týmu. Je mi každodenním potěšením prostřednictvím dětských očí vidět jak objevují, co život okolo nás obnáší. Jak krásný je dětský svět plný pohybu, fantazie a tvořivosti! 
„Vychovávat dítě znamená vychovávat sebe.“ (anglické přísloví)

Mgr. Monika Reichstäterová

učitelka Krtečků

Vystudovala jsem MU v Brně, obor výtvarná výchova a speciální pedagogika (logopedie a surdopedie). Už při studiu jsem brigádně pracovala jako pomocná lektorka dětských výtvarných a keramických kroužků. V Safirce jsem začala pracovat hned od jejího založení. Po roce a půl jsem si udělala mateřskou přestávku, abych se po pěti letech do Safirky opět vrátila. Práce s dětmi mne velmi naplňuje a baví, společně vymýšlíme výtvarné projekty. Při práci na projektech děti podporuji v jejich vlastním uvažování nad možnostmi zpracování. Práce zde, obklopena skvělým kolektivem dětí i kolegyň, v nádherném prostředí kohoutovických lesů, je pro mě velmi inspirující, obohacující a podnětná. Jsem vděčná, že dětem mohu být nablízku, pomáhat jim, radovat se z výsledků společné práce a že díky nim mohu vidět svět jejich očima.

Bc. Zuzana Nováčková

učitelka Krtečků

S dětmi jsem začala pracovat zcela náhodně na brigádě u studia na VŠ. Čtyři roky jsem tak strávila v rodině se sedmi dětmi. Od této zkušenosti jsem přešla do Diecézního centra pro mládež Mamre Osová Bítýška, kde jsem s mládeží pracovala dva roky. Poté začalo studium Předškolní pedagogiky na PdF MU a zároveň jsem začala pracovat na částečný úvazek v Safirce, kde nyní pracuji na úvazek plný ve třídě Krtečků. Starám se hlavně o ranní předškolní přípravu nebo ESS (Edukativně stimulativní skupinky). Zajímají mě hudební nástroje - hraji na klávesy, flétnu, ukulele a začínám se učit na mandolínu a kytaru. 

Mgr. Eliška Šimecká

atelieristka

Eliška vystudovala Učitelství pro mateřské školy na Pedf MU v Brně a studium Arteterapie. Pracovala v mateřském centru, později v mateřské škole. Absolvovala kurzy Muzikoterapie a Taneční a pohybové terapie. Vedla zájmové skupiny kreativního a scénického tance pro děti i dospělé. Působila v tanečním divadle Mimi Fortunae. Skrze práci s těmi nejmenšími v mateřském centru, v kroužcích i ve školce přišla také k psaní knihy o tělesném vnímání a vnitřním prožívání dítěte. Reggio Emilia byl přesně tím nejlepším směrem, kterým se mohla dále vydat: „Mé představy a domněnky o dětském vnímání a učení se přesně pojily s filosofií Reggia, proto jsem nesmírně ráda, že mohu být atelieristou právě tady.“ 
„Děti jsou radostí a nadějí lidstva, být více spontánními, kreativními, více v pohybu, blíže čisté duši.“