Náš tým

Mgr. Andrea Dittrichová

ředitelka

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na MU v Brně. Během studia se věnovala aktivitám pomáhajícím dětem s poruchami komunikace. Působila jako asistent chlapečka s poruchou autistického spektra v MŠ a poté 3 roky jako speciální pedagog a logoped v občanském sdružení v rámci služby rané péče, kde pracovala s celou rodinou postiženého dítěte. V Safirce působí už několikátý rok a během svého působení byla i součástí studijní skupiny v Regiio Emilia v Itálii, absolvovala řadu školení a seminářů zaměřených na poruchy komunikace a předškolní přípravu. Pravidelně se účastní učitelského summitu k práci s Ipady ve školách. Má ráda děti a život bez nich si nedokáže představit. 
Motto: „Práce s dětmi mě nabíjí a je pro mě srdcovou záležitostí.“

Jana Jobová

asistentka ředitele

Dlouhodobě spolupracovala s centrem volného času, kde vedla miniškolku pro děti od 2 let a kroužky pro maminky s dětmi. Je zakladatelkou občanského sdružení pro podporu rodiny, zdravého vývoje dětí, volnočasových aktivit, kulturního a sportovního vyžití. Pro změnu odbornosti absolvovala pedagogické minimum. Je mámou dvou dětí, před mateřskou dovolenou pracovala v nadnárodní společnosti poskytující služby strategického outsourcingu. Dnes cítí, že její cestu vedou dětské ruce. 
„Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává zřídka - užívají přítomnost." (Jean de la Bruyére)

B.A. Christina Felton Křístelova

native speaker

Christina dokončila bakalářský titul v oboru Výuka angličtiny jako druhý jazyk (ESL) na Liberty univerzitě ve Virginii v USA. Během středoškolského a vysokoškolského studia se dobrovolně účastnila letních táborů "Word of Life" v České republice a na Slovensku. Po ukončení studia učila ve školce a a na základní škole studenty ve Virginii a později rozšířila svou kariéru na mezinárodní úrovni vyučováním v Gruzii a Jižní Koreji.nTěší ji každodenní interakce s dětmi v angličtině. Považuje za privilegium být členkou týmu, který podporuje dvojjazyčnost u dětí. 

BC Alena Valečková

česká učitelka v anglické třídě Opiček

Alena vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na kombinované vady na Pedagogické fakultě v Ostravě a v Brně. Během studia dělala osobního asistenta nevidomé spolužacce, dále učila v mateřské škole angličtinu a metodu Dobrého startu. V Safirce začínala už za studia jako zástupář. Má bohaté zkušenostmi s dětmi v rámci praxí i táborů. Vnímá děti jako čisté duše, které dokážou dospělé vtáhnout do přítomného okamžiku.
Motto:„Čas strávený s dětmi není nikdy ztráta času“

Mgr. Barbora Seďová

anglická učitelka Opiček

Barbora studovala střední pedagogickou školu ve Znojmě v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a poté dějiny umění a management v kultuře na FF MU. Během tohoto období pracovala jako učitelka MŠ, lektorka hry na hudební nástroj a nějakou dobu žila v zahraničí. Práce s dětmi je pro ni kreativní činností, při které se neustále vzděláváme. V Safirce působí jako anglicky mluvící učitelka v anglické třídě Opičky.

Mgr. Katarína Zimčíková

anglická učitelka Dráčků

Katka vystudovala sociální práci a sociální pedagogiku na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici. Při studiu pracovala v dětském domově, byla koordinátorka protidrogové prevence na základních školách a také pracovala na Dětské lince záchrany. Studium jazyka jí zavedlo do Anglie, kde zůstala šest let a pracovala s malými dětmi. Dva roky působila jako pomocný učitel v nultém ročníku základní školy inspirované přístupem Reggio Emilia. Měla tu čest být při úplných začátcích Safirky. Od záčátku působí jako anglicky mluvící učitel ve třídě Dráčků. Zúčastnila se Mezinárodní studijní skupiny Reggio Emilia přímo v Itálii a své poznatky s nadšením aplikuje ve své práci s dětmi. Je mámou dvou děvčat. 
„Pomozme dětem, aby vyšplhaly na svou horu co nejvýše.“ Loris Malaguzzi 

Bc. Michaela Marešová

učitelka v Dráčcích

Míša je studentkou magisterského studia speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii a surdopedii na MU v Brně. Logopedickou praxi získává u zkušených klinických logopedů a na logopedických pobytových táborech. Míša se spoustu let věnuje práci s dětmi. Od nástupu na SŠ začala jezdit jako vedoucí na dětské letní tábory, byla jako au pair ve Velké Británii, pracovala jako lektor angličtiny v anglické družině a vedla kroužky angličtiny pro děti všech věkových kategorií. V Safirce začala pracovat jako asistent pedagoga. Míša je milovnice přírody, jógy, miluje cestování a práci s dětmi, od kterých se ráda učí a povídá si s nimi, protože dospělí se vás nikdy nezeptají, jaký je váš sedmý nejoblíbenější drak. 
Motto: “ Dospělí čekají celý týden na pátek, celý rok na léto, celý život na štěstí. Děti jsou šťastné tady a teď, a to se od nich učme. „ 

Mgr. Jana Kobzová

Učitelka ve třídě Ještěrek

Jana vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii, surdopedii a specifické poruchy učení na PedF MU v Brně. Již během studia vedla logopedické kroužky, dělala asistenta pedagoga na ZŠ a tamtéž prováděla reedukaci specifických poruch učení. Po dokončení studia několik let učila v logopedické třídě MŠ. Pohled na svět a vzdělávání jí v mnohém změnily její dvě děti. 

Bc Hana Pokorná

učitelka Ještěrek

Pro práci s dětmi se rozhodla při ročním au pair pobytu v UK. Poté vystudovala předškolní pedagogiku na Masarykově univerzitě. Během studia se jako praktikantka dostala k práci v Safirce a zdejší prostředí ji natolik nadchlo a oslovilo, že zde již zůstala jako učitelka. Každý den ve školce zjišťuje, jak velký potenciál v dětech je a kolik nápadů mají, když je jim nabídnuto dostatečně pestré a kreativní prostředí. Absolvovala Reggio školení v Itálii a snaží se o co nejlepší rozvoj této filozofie v Safirce. 
Motto: „Zatímco se snažíme učit naše děti všechno o životě, naše děti učí nás o čem život je."

Mgr. Jitka Vavrušová

asistentka pedagoga u Ještěrek

Jako nejstarší z pěti sourozenců jsem byla malými dětmi obklopená celé dětství, což mě ovlivnilo, a proto jsem již jako maminka tří dětí vystudovala Pedagogickou fakultu v Brně obory Učitelství pro mateřské školy a Sociální pedagogiku. Děti vnímám jako nekonečnou energii, fantazii a inspiraci pro celou společnost. Vážím si možnosti - a zároveň jsem si vědoma zodpovědnosti - stát se členem safirkovského týmu. Je mi každodenním potěšením prostřednictvím dětských očí vidět jak objevují, co život okolo nás obnáší. Jak krásný je dětský svět plný pohybu, fantazie a tvořivosti! 
„Vychovávat dítě znamená vychovávat sebe.“ (anglické přísloví)

Mgr. Monika Reichstäterová

učitelka Krtečků

Vystudovala jsem MU v Brně, obor výtvarná výchova a speciální pedagogika (logopedie a surdopedie). Už při studiu jsem brigádně pracovala jako pomocná lektorka dětských výtvarných a keramických kroužků. V Safirce jsem začala pracovat hned od jejího založení. Po roce a půl jsem si udělala mateřskou přestávku, abych se po pěti letech do Safirky opět vrátila. Práce s dětmi mne velmi naplňuje a baví, společně vymýšlíme výtvarné projekty. Při práci na projektech děti podporuji v jejich vlastním uvažování nad možnostmi zpracování. Práce zde, obklopena skvělým kolektivem dětí i kolegyň, v nádherném prostředí kohoutovických lesů, je pro mě velmi inspirující, obohacující a podnětná. Jsem vděčná, že dětem mohu být nablízku, pomáhat jim, radovat se z výsledků společné práce a že díky nim mohu vidět svět jejich očima.

Bc. Zuzana Nováčková

učitelka Krtečků

S dětmi jsem začala pracovat zcela náhodně na brigádě u studia na VŠ. Čtyři roky jsem tak strávila v rodině se sedmi dětmi. Od této zkušenosti jsem přešla do Diecézního centra pro mládež Mamre Osová Bítýška, kde jsem s mládeží pracovala dva roky. Poté začalo studium Předškolní pedagogiky na PdF MU a zároveň jsem začala pracovat na částečný úvazek v Safirce, kde nyní pracuji na úvazek plný ve třídě Krtečků. Starám se hlavně o ranní předškolní přípravu nebo ESS (Edukativně stimulativní skupinky). Zajímají mě hudební nástroje - hraji na klávesy, flétnu, ukulele a začínám se učit na mandolínu a kytaru. 

Mgr. Eliška Šimecká

atelieristka

Eliška vystudovala Učitelství pro mateřské školy na Pedf MU v Brně a studium Arteterapie. Pracovala v mateřském centru, později v mateřské škole. Absolvovala kurzy Muzikoterapie a Taneční a pohybové terapie. Vedla zájmové skupiny kreativního a scénického tance pro děti i dospělé. Působila v tanečním divadle Mimi Fortunae. Skrze práci s těmi nejmenšími v mateřském centru, v kroužcích i ve školce přišla také k psaní knihy o tělesném vnímání a vnitřním prožívání dítěte. Reggio Emilia byl přesně tím nejlepším směrem, kterým se mohla dále vydat: „Mé představy a domněnky o dětském vnímání a učení se přesně pojily s filosofií Reggia, proto jsem nesmírně ráda, že mohu být atelieristou právě tady.“ 
„Děti jsou radostí a nadějí lidstva, být více spontánními, kreativními, více v pohybu, blíže čisté duši.“