Náš tým

Mgr. Andrea Dittrichová

ředitelka

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na MU v Brně. Během studia se věnovala aktivitám pomáhajícím dětem s poruchami komunikace. Působila jako asistent chlapečka s poruchou autistického spektra v MŠ a poté 3 roky jako speciální pedagog a logoped v občanském sdružení v rámci služby rané péče, kde pracovala s celou rodinou postiženého dítěte. V Safirce působí už několikátý rok a během svého působení byla i součástí studijní skupiny v Regiio Emilia v Itálii, absolvovala řadu školení a seminářů zaměřených na poruchy komunikace a předškolní přípravu. Pravidelně se účastní učitelského summitu k práci s Ipady ve školách. Má ráda děti a život bez nich si nedokáže představit. 
Motto: „Práce s dětmi mě nabíjí a je pro mě srdcovou záležitostí.“

Bc. Jana Jobová

asistentka ředitele

Dlouhodobě spolupracovala s centrem volného času, kde vedla miniškolku pro děti od 2 let a kroužky pro maminky s dětmi. Je zakladatelkou občanského sdružení pro podporu rodiny, zdravého vývoje dětí, volnočasových aktivit, kulturního a sportovního vyžití. Vystupovala předškolní peragogiku na Pdf MU. Je mámou dvou dětí, před mateřskou dovolenou pracovala v nadnárodní společnosti poskytující služby strategického outsourcingu. Dnes cítí, že její cestu vedou dětské ruce. 
„Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává zřídka - užívají přítomnost." (Jean de la Bruyére)

B.A. Christina Felton Kristelova

native speaker

Christina dokončila bakalářský titul v oboru Výuka angličtiny jako druhý jazyk (ESL) na Liberty univerzitě ve Virginii v USA. Během středoškolského a vysokoškolského studia se dobrovolně účastnila letních táborů „Word of Life" v České republice a na Slovensku. Po ukončení studia učila ve školce a na základní škole studenty ve Virginii a později rozšířila svou kariéru na mezinárodní úrovni vyučováním v Gruzii a Jižní Koreji. Těší ji každodenní interakce s dětmi v angličtině. Považuje za privilegium být členkou týmu, který podporuje dvojjazyčnost u dětí. 

Mgr. Alena Valečková

česká učitelka v anglické třídě Opiček

Alena vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na kombinované vady na Pedagogické fakultě v Ostravě a v Brně. Během studia dělala osobního asistenta nevidomé spolužacce, dále učila v mateřské škole angličtinu a metodu "Dobrého startu". V Safirce začínala už za studia jako zástupný pedagog. Má bohaté zkušenostmi s dětmi v rámci praxí i táborů. Vnímá děti jako čisté duše, které dokážou dospělé vtáhnout do přítomného okamžiku.
Motto:„Čas strávený s dětmi není nikdy ztráta času.“

Mgr. Barbora Seďová

anglická učitelka ve třídě Opiček

Barbora studovala předškolní a mimoškolní pedagogiku na Střední pedagogické škole ve Znojmě a poté dějiny umění a management v kultuře na FF MU. Během tohoto období pracovala jako učitelka MŠ, lektorka hry na hudební nástroj a nějakou dobu žila v zahraničí. Práce s dětmi je pro ni kreativní činností, při které se neustále vzdělává.

Mgr. Katarína Zimčíková

anglická učitelka ve třídě Dráčků

Katka vystudovala sociální práci a sociální pedagogiku na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici. Při studiu pracovala v dětském domově, byla koordinátorka protidrogové prevence na základních školách a také pracovala na Dětské lince záchrany. Studium jazyka jí zavedlo do Anglie, kde zůstala šest let a pracovala s malými dětmi. Dva roky působila jako pomocný učitel v nultém ročníku základní školy inspirované přístupem Reggio Emilia. Měla tu čest být při úplných začátcích Safirky. Zúčastnila se Mezinárodní studijní skupiny Reggio Emilia přímo v Itálii a své poznatky s nadšením aplikuje ve své práci s dětmi. Je mámou dvou děvčat. 
Motto: „Pomozme dětem, aby vyšplhaly na svou horu co nejvýše.“ (Loris Malaguzzi) 

Bc. Michaela Marešová

česká učitelka ve třídě Dráčků

Míša je studentkou magisterského studia speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii a surdopedii na MU v Brně. Logopedickou praxi získává u zkušených klinických logopedů a na logopedických pobytových táborech. Míša se spoustu let věnuje práci s dětmi. Od nástupu na SŠ začala jezdit jako vedoucí na dětské letní tábory, byla jako
au-pair ve Velké Británii, pracovala jako lektor angličtiny v anglické družině a vedla kroužky angličtiny pro děti všech věkových kategorií. V Safirce začala pracovat jako asistent pedagoga. Míša je milovnice přírody, jógy, miluje cestování a práci s dětmi, od kterých se ráda učí a povídá si s nimi, protože dospělí se vás nikdy nezeptají "jaký je váš sedmý nejoblíbenější drak." 
Motto: „Dospělí čekají celý týden na pátek, celý rok na léto, celý život na štěstí. Děti jsou šťastné tady a teď, a to se od nich učme." 

Mgr. Jana Kobzová

učitelka v české třídě Ještěrek

Jana vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii, surdopedii a specifické poruchy učení na PedF MU v Brně. Již během studia vedla logopedické kroužky, dělala asistenta pedagoga na ZŠ a tamtéž prováděla reedukaci specifických poruch učení. Po dokončení studia několik let učila v logopedické třídě MŠ. Pohled na svět a vzdělávání jí v mnohém změnily její dvě děti. 

Bc. Hana Pokorná

učitelka v české třídě Ještěrek

Pro práci s dětmi se rozhodla při ročním au pair pobytu v UK. Poté vystudovala předškolní pedagogiku na Pedagogické Fakultě MU v Brně. Během studia se jako praktikantka dostala k práci v Safirce a zdejší prostředí ji natolik nadchlo a oslovilo, že zde již zůstala jako učitelka. Každý den ve školce zjišťuje, jak velký potenciál v dětech je, a kolik nápadů mají, když je jim nabídnuto dostatečně pestré a kreativní prostředí. Absolvovala Reggio školení v Itálii a snaží se o co nejlepší rozvoj této filozofie v Safirce. 
Motto: „Zatímco se snažíme učit naše děti všechno o životě, naše děti učí nás o čem život je."

Mgr. Jitka Vavrušová

asistentka pedagoga ve třídě Ještěrek

Jako nejstarší z pěti sourozenců byla malými dětmi obklopená celé dětství, což ji ovlivnilo, a proto již jako maminka tří dětí vystudovala učitelství pro mateřské školy a sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě MU v Brně. Děti vnímá jako nekonečnou energii, fantazii a inspiraci pro celou společnost. Váží si možnosti a zároveň si je vědoma zodpovědnosti stát se členem týmu Safirky. Je jí každodenním potěšením vidět prostřednictvím dětských očí jak děti objevují, co život okolo nás obnáší, jak krásný je dětský svět plný pohybu, fantazie a tvořivosti.

Motto:„Vychovávat dítě znamená vychovávat sebe.“ (anglické přísloví)

Mgr. Monika Reichstäterová

učitelka v české třídě Krtečků

Vystudovala výtvarnou výchovu a speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě MU v Brně. Již při studiu pracovala jako pomocná lektorka výtvarných a keramických kroužků pro děti. V Safirce začala pracovat hned od jejího založení. Po pěti letech na mateřské dovolené se do Safirky opět vrátila.  Velmi ji baví a naplňuje zvláště práce s dětmi na výtvarných projektech. Děti podporuje v jejich vlastním uvažování nad možnostmi zpracování.  Práce v Safirce ve skvělém kolektivu dětí a kolegyň, v nádherném prostředí Kohoutovických lesů, je pro ni velmi inspirující a podnětná. Je vděčná, že dětem může být na blízku, pomáhat jim, radovat se z výsledků společné práce a že díky nim může vidět svět jejich očima.

Bc. Zuzana Nováčková

učitelka v české třídě Krtečků

S dětmi začala pracovat zcela náhodně na brigádě při studiu na vysoké škole. Čtyři roky tak strávila v rodině se sedmi dětmi. Po této zkušenosti přešla do Diecézního centra pro mládež Mamre v Osové Bítýšce, kde s mládeží pracovala dva roky. Poté začala studovat předškolní pedagogiku na Pedagogické fakultě MU v Brně a zároveň pracovala na částečný úvazek i v Safirce, kde nyní působí  ve třídě Krtečků. Stará se hlavně o předškolní přípravu nebo ESS (Edukativně stimulační skupinky). Zajímají ji hudební nástroje. Hraje na klávesy, flétnu, ukulele a začíná se učit na mandolínu a kytaru.

Mgr. Eliška Šimecká

atelieristka

Eliška vystudovala Učitelství pro mateřské školy na Pedf MU v Brně a studium Arteterapie. Pracovala v mateřském centru, později v mateřské škole. Absolvovala kurzy Muzikoterapie a Taneční a pohybové terapie. Vedla zájmové skupiny kreativního a scénického tance pro děti i dospělé. Působila v tanečním divadle Mimi Fortunae. Skrze práci s těmi nejmenšími v mateřském centru, v kroužcích i ve školce přišla také k psaní knihy o tělesném vnímání a vnitřním prožívání dítěte. Reggio Emilia byl přesně tím nejlepším směrem, kterým se mohla dále vydat: „Mé představy a domněnky o dětském vnímání a učení se přesně pojily s filosofií Reggia, proto jsem nesmírně ráda, že mohu být atelieristou právě tady.“ 
„Děti jsou radostí a nadějí lidstva, být více spontánními, kreativními, více v pohybu, blíže čisté duši.“