VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Výsledky naleznete v sekci Zápis na konci stránky - příloha pdf s názvem "Výsledky zápisu 2023"

Rodiče přijatých děti obešleme s  informace emailem během následujících cca 2 týdnů.

Rodiče nepřijatých dětí obdrží poštou Rozhodnutí o nepřijetí.