AJ nebo ČJ třída

V Safirce máme dva typy tříd: anglickou (bilingvní) a českou. 

V anglické třídě je maximálně 17 dětí, jedna česky mluvící a jedna anglicky mluvící učitelka a částečně je přítomna též rodilá mluvčí. Děti jsou v anglicko–českém prostředí celý den a díky tomu si postupně osvojují anglický jazyk. Nejprve pasivně a později i aktivně. Po třech letech v Safirce jsou děti zpravidla schopné se domluvit v obou jazycích. V anglické třídě organizujeme činnosti v obou jazycích a oba jazyky tak aktivně rozvíjíme. Každé dítě má se svojí skupinkou jednou za 14 dní Reggio ateliér. Celá třída se učí v projektech. Součástí výuky jsou pestré aktivity (tvůrčí, hudební, pohybové), výlety a exkurze. V každé třídě probíhá pravidelná logopedická prevence.

V české třídě je maximálně 21 dětí a dvě paní učitelky. Angličtinu mají děti jednou týdně na anglickém kolečku. Každé dítě má se svojí skupinkou jednou za 14 dní Reggio ateliér. Celá třída se učí v projektech. Součástí výuky jsou pestré aktivity (tvůrčí, hudební, pohybové), výlety a exkurze. V každé třídě probíhá pravidelná logopedická prevence.

"Pokud se nemůžete rozhodnout nebo máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás oslovit."

anglická školka Brno