Jak tvoříme v Safirce

záznam z jednoročního projektu v Reggio ateliéru (třída Opiček)

Ateliér dle Reggio Emilia

Reggio Ateliér je tvůrčí aktivita dětí v malých skupinkách. Naše ateliéristka si bere skupinku dětí jednou za 14 dní do ateliéru vedle Základní školy Pavlovská, kde má pro ně připraveny zajímavé podněty a provokace. Společně s dětmi pak rozvíjí tvořivé nápady, z nichž pak mohou vzniknout krásné celoroční projekty. Tvořivost zde není snad ničím omezena. Děti se mohou vyjadřovat výtvarně, pohybem, tancem, zvukem, proto je ateliér u dětí velmi oblíbený a výstupy z něj potěší každého rodiče i učitele. Díky malé skupince (4–6 dětí) má naše ateliéristka možnost děti blíže sledovat a reagovat na jejich zájmy a tvořivé impulzy. Kreativní projekty jsou proto velmi individuální. Atelier je otevřen od října do května.

Hrátky se světlem

V ateliéru, ale i ve třídě pracujeme často se světlem. Světlo a stín, barvy, směr, kompozice jsou v Reggiu velmi oblíbené. V zimních měsících tedy využíváme tmy pro přípravu světelných zákoutí, kde mohou děti se světlem experimentovat a tvořit. Mimo jiné si zde často osvojují i první fyzikální poznatky...