Rodič - první učitel dítěte

Rodič je učiteli přijímán jako partner, je prvním učitelem dítěte. Jsme rádi, když k nám přijdete s vlastními postřehy a návrhy. Těšíme se na vzájemnou spolupráci ku prospěchu dítěte. Informace o dítěti máte k dispozici denně ze zápisů dne, fotogalerie, rozhovorů s učiteli. Průběžně vás informujeme o pokrocích dítěte a projektech školky (různá zpracování: kniha, deník, videa, prezentace). Mluvíme s vámi stále, ne pouze v případě problému.

Spolupráce rodičů se školkou

Spolupráce rodičů se školkou je pro nás důležitá. Naši učitelé rodičům věnují čas, aby lépe pronikli do projektů a učení, které s dětmi děláme a mohli také přispět. Díky zapojení rodičů tak můžeme použít pro výuku pestřejší paletu knih, her a výletů. Někteří rodiče přicházejí do tříd dětem ukázat, co umí, nebo s nimi něco vytvořit. Někteří nás pozvou k sobě do práce na zajímavou exkurzi. Pro děti je to skvělý zážitek, když je rodič součástí školky. Současně vznikají i akce pro rodiče samotné, kde si mohou vzájemně poradit či pomoci. Každý rodič se může stát členem Safirkové skupiny. Safirková skupina funguje nejen na Facebooku, ale rodiče se setkávají, aby mohli něco vymyslet a nachystat pro děti ve školce.

„Teto, teto! Dneska tu byl můj táta! On s náma tloukl budku. Pojď se podívat!“