Registrované (informace, jak se registrovat a kdy naleznete v sekci "Registrace zájemců") obesíláme s pozvánkami k zápisu v průběhu dubna.

Termíny zápisu jsou*

1. řádný termín 9. 5. 2024 16:00 - 18:00 

2. řádný termín 14. 5. 2024 10:00 - 11:30 

3. termín - náhradní - 16. 5. 2024 16:00 - 17:30 

*Bude doplněno do konce března 2024.

PŘIJATÍ* ČESKÁ TŘÍDA: 25, 3, 15, 39, 48, 44, 36, 1

PŘIJATÍ* ANGLICKÁ TŘÍDA: 50, 2, 7, 22, 34, 26, 23

*Pokud někdo z přijatých nenastoupí, tzn. nepřijde k podpisu smlouvy,  budeme kontaktovat ty, kteří nebyli přijati. Zároveň ještě nevíme o dvou dětech z řad předškoláků, zda odejdou na základní školu, nebo ne. Nepřijaté, pokud by se místo uvolnilo budeme kontaktovat co nejdříve to půjde. 

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ (ke stažení dole na stránce - pdf)
 • Doložení řádného očkování dítěte (ke stažení dole na stránce - pdf, stejný dokument jako žádost o přijetí)

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

 •  Rodný list dítěte /při dálkovém zápisu – email s elektronickým podpisem, datová schránka, pošta – zašlete kopii/
 • Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte /při dálkovém zápisu – email, DS, pošta – zašlete kopii/

K zápisu nemusíte chodit s dětmi. Přichází vždy ten z rodičů, kdo vyplnil žádost. 

Dle počtu  volných míst, a kritérií (viz. školní řád)  pak bude sestaveno pořadí. 

Rozhodnuto bude do 30ti dnů od ukončení sběru žádostí.

O termínu převzetí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vás budeme informovat po ukončení přijímacího řízení.

 

Praktické info:

DÍTĚ, KTERÉ NASTUPUJE DO ŠKOLKY ZVLÁDÁ (zpravidla kolem věku 3 let)

 • základní sebeobsluhu 
  • jí samostatně lžící = nepotřebuje krmit
  • obleče si alespoň některé části oděvu - např. natáhne kalhoty, obleče si spodní prádlo, nazuje papuče, případně si umí obléci tričko, mikinu.
 • má základní hygienické návyky a schopnosti 
  • chodí bez plenek
  • umí se vyprázdnit na dětském wc
  • spláchne
  • umyje si ruce
  • použije ručník
  • je vedeno k samostatnému smrkání s případnou dopomocí 
  • snaží se si alespoň občas zakrývat ústa (ideálně loktem) při zakašlání
 • řeč na úrovni 
  • alespoň pasivní porozumění řeči
  • základní odezva ze strany dítěte (pokývání hlavou, odmítavé zakroucení)
  • případně neverbální komunikace - např. ukáže, co chce
  • jako samozřejmost se bere, že dítě už nepoužívá dudlík

Do září je zároveň času dost. Pokud vaše dítě ještě potřebuje něco docvičit, věříme, že se vám to povede.