Bilingvní prostředí

V Safirce mluvíme česky a anglicky. Český i anglický jazyk se malé dítě učí přirozeně v situacích a ve hře během celého dne. Komunikace probíhá na více úrovních a je tudíž srozumitelná a názorná. V raném věku se v mozku vytvářejí jazyková centra, a proto je pro děti snadné a přirozené komunikovat ve více jazycích. Výuka v anglické třídě probíhá jako v bilingvní rodině: někteří učitelé mluví pouze anglicky a jiní pouze česky, tak jsou děti přirozeně vedeny ke komunikaci v obou jazycích.

Anglická třída

Děti učí oba jazyky v anglicko-českém (bilingvním) prostředí během celodenního programu. Jazyky si děti osvojují postupně a přirozeně během veškerých aktivit dne a komunikace s anglicky mluvícími učiteli. V anglické třídě je 1 česky mluvící a 1 anglicky mluvící pedagog + rodilá mluvčí. Tak je zajištěna bezproblémová komunikace s dítětem a pokrok v obou jazycích. Většina dětí, které k nám nastupují slyší v Safirce angličtinu poprvé. Nejprve si zvykají, postupně začínají rozumět a v druhém či třetím roce i mluvit. Jsou starší děti, které nemají problém překládat mladším dětem. Čím dříve dítě s dalším jazykem začíná, tím snadnější to pro něj je.

Česká třída

Děti z českých tříd mohou děti čerpat z bilingvního prostředí v dobách, kdy jsou třídy spojené a jsou v kontaktu i s anglicky mluvícími učiteli (odpoledne, páteční kolečko, společné akce).

"Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem."