Vztahy v kolektivu

Vztahy mezi dětmi navzájem a jejich učiteli stejně tak jako ve vlastní rodině jsou pro vývoj dítěte klíčové. Proto se snažíme vytvářet prostředí se silným smyslem pro komunitu a podporovat harmonii vzájemných vztahů, respekt a spolupráci. Dítě potřebuje cítit bezpečí, podporu a porozumění i mimo svoji rodinu, aby se mohlo zdravě vyvíjet.

Nenásilná komunikace

Naši učitelé se v komunikaci inspirují zejména nenásilnou komunikací (NVC). Mluvíme s dítětem jako s partnerem, hledáme potřeby za jeho chováním, pomáháme mu pojmenovávat emoce a vyjadřovat své potřeby slovy. Snažíme se vyslechnout jeho názor, problém, vztek… Obdobně se snažíme v nenásilné komunikaci i my dospělí vyjádřit pravdivě sebe sama a vyhnout se tak slovní manipulaci, vydírání a „násilí“, jak jsme většinou všichni zvyklí komunikovat.

"Děti nezlobí! Děti jen vyjadřují své potřeby způsobem, který nás někdy vytáčí nebo ruší." :-)