Anglická školka v Brně
Mateřská škola Safirka spojuje mezinárodní zkušenosti s moderními světovými trendy výuky dětí předškolního věku.

„Pokud chcete vědět, jaká bude naše budoucnost, neptejte se věštců ani prognostiků a běžte se podívat do školky.“