Proč poslat registraci?

Vyplněním registračního formuláře nám dáte najevo svůj zájem a zajistíte si tak zaslání aktuálních informací k zápisu na další školní rok. Datum registrace má také vliv na pořadí v případě, že je více zájemců než míst.

Kdy se mohu do školky přijít podívat?

V sobotu během dubna pořádáme den otevřených dveří pro nové děti a rodiče. Setkáte se zde s naším týmem. Připravíme pro děti ukázku školkových aktivit. Rodiče mají možnost účastnit se diskuse s vedením školy a klást dotazy. 

Od 2. – 16. 5. 2024  proběhne sběr přihlášek k zápisu do mateřské školy

Bude možnost jak elektronického (přes datovou schránku MŠ - sjauaet) tak osobního podání*.

* K zápisu nemusíte chodit s dětmi. Přichází vždy ten z rodičů, kdo vyplnil žádost. 

Je potřeba mít předem vyplněnou registraci.

Termíny zápisu jsou

1. řádný termín 9. 5. 2024 16:00 - 18:00 

2. řádný termín 14. 5. 2024 10:00 - 11:30 

3. termín - náhradní - 16. 5. 2024 16:00 - 17:30 

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ  (ke stažení dole na stránce)
  • Doložení řádného očkování dítěte (ke stažení dole na stránce - součást dokumentu žádost o přijetí)

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

  •  Rodný list dítěte /při dálkovém zápisu – email s elektronickým podpisem, datová schránka, pošta – zašlete kopii/
  • Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte /při dálkovém zápisu – email, DS, pošta – zašlete kopii/

Dle počtu  volných míst, a kritérií (viz. školní řád)  pak bude sestaveno pořadí. 

Rozhodnuto bude do 30ti dnů od ukončení sběru žádostí.

O termínu převzetí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vás budeme informovat po ukončení přijímacího řízení.

Je nutné mít registraci na našem webu.

Formulář přihlášky a potvrzení od doktora ke stažení 

Registrační formulář

Registrační formulář

Registrace je platná pouze pro nadcházející školní rok.

Odesláním formuláře vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a potvrzuji, že jsem se seznámil se zásadami tohoto zpracování.