Náš tým

Bc. Zuzana Nováčková

ředitelka

S dětmi začala pracovat zcela náhodně, na brigádě při studiu. Čtyři roky strávila v rodině se sedmi dětmi. Poté přešla do Diecézního centra pro mládež Mamre v Osové Bítýšce, kde s mládeží pracovala dva roky. Začala studovat předškolní pedagogiku na Pedagogické fakultě MU v Brně a zároveň pracovala v Safirce (nejprve na částečný úvazek), a pak na plný ve třídě Krtečků - která jí velice přirostla k srdci - jak děti, tak jejich rodiče a bylo těžké se s nimi rozloučit a přejít do funkce ředitele. Nicméně se těší, že to bude obohacující zkušenost. Stará se také o předškolní přípravu nebo ESS (Edukativně stimulační skupinky). Hraje na klávesy, ukulele, trochu na mandolínu a kytaru, flétnu, velmi trochu:) na housle. Ráda objevuje nové věci, až na pár oblastí asi není žádná, která by ji nezajímala. Je zvědavá třeba na to,  co vše nafotí ve vesmíru JWST, kam se bude posouvat AI, kdo vymyslí nějaký zajímavý alternativní zdroj energie a tím pomůže planetě. Kdo objeví teorii, která vyplní mezeru mezi kvantovou mechanikou a teorií relativity a tak dále ...

Mgr. Pavla Velinská

zástupkyně ředitelky

Pavla vyrostla ve skautském oddíle a později se podílela i na jeho vedení. Tato zkušenost ji zásadně ovlivnila i do budoucna – je ráda v kontaktu s přírodou, potřebuje pracovat v dobrém týmu a ráda pracuje s dětmi. Vystudovala Speciální pedagogiku a Sociální pedagogiku a volný čas na Masarykově univerzitě. Po studiu na delší čas zakotvila v organizaci pracující s lidmi s postižením zraku a poté ji náhoda zavála do Safirky, se kterou je spojena skoro od samého začátku. Je maminkou tří malých „dračic“, které hodně převrátily naruby její vnímání světa, přístupu k výchově i ke vzdělávání. Safirka je pro ni srdeční záležitost pro její otevřenost vůči dětem, rodičům i mezi kolegy.

Mgr. Andrea Dittrichová

manažerka

Andrea vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii, surdopedii a specifické poruchy učení na PedF MU v Brně. Již během studií vedla logopedické kroužky v rámci mimoškolních aktivit a věnovala se dětem a rodinám s poruchami autistického spektra. Po dokončení studií pracovala jako poradce rané péče a poté jako pedagog v mateřské škole. V dětech vidí obrovský potenciál a ráda se jimi nechává inspirovat.

Mgr. Jana Kobzová

učitelka v české třídě Ještěrek

Jana vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii, surdopedii a specifické poruchy učení na PedF MU v Brně. Již během studia vedla logopedické kroužky, dělala asistenta pedagoga na ZŠ a tamtéž prováděla reedukaci specifických poruch učení. Po dokončení studia několik let učila v logopedické třídě MŠ. Pohled na svět a vzdělávání jí v mnohém změnily její dvě děti. 

Lucie Jeřábková

učitelka v české třídě Ještěrek

Lucka studovala obor personální management a této oblasti se věnovala po celou dobu své praxe. Narození druhého syna však bylo impulsem pro přehodnocení dosavadního způsobu života a přimělo ji k velkému kroku udělat profesní změnu. Začala studovat obor Učitelství pro mateřské školy a pracovat na částečný úvazek jako zastupující učitelka v Safirce a nyní je učitelkou ve třídě Ještěrek. Je velmi vděčná za tuto příležitost, protože může svoji energii věnovat tam, kde jí to dává smysl. Práci s malými dětmi vnímá jako velkou odpovědnost, radost a poslání.

Bc. Michaela Pejšová

učitelka v české třídě Krtečků

Míša svou práci s dětmi zahájila au pair pobytem v anglické rodině, kam se i několikrát vrátila. Při studiích vedla kroužky angličtiny v mateřských školách po Brně. O letních prázdninách pořádá a vede dětské letní tábory (také jako zdravotník). Dříve pracovala jako anglicky mluvící učitel v Dráčcích, nyní jako česky mluvící v Krtečcích. Míša své VŠ studium směřovala ekonomickým směrem a při mateřské dovolené si doplnila vzdělání v oblasti předškolní pedagogiky. Míša se zajímá o zážitkovou pedagogiku a uvedení ji do praxe s dětmi. Snaží se děti vést ke zdravému vztahu k pohybu. Práce s dětmi je pro ni velmi inspirativní a naplňující. Pro Míšu je důležité vzájemné naslouchání, otevřená a respektující diskuze.

„Úsměv je jazyk, kterému porozumí každý.“

Mgr. Barbora Vajdíková

učitelka ve třídě Krtečků

Bára se svůj kariérní život rozhodla věnovat dětem předškolního věku už v rané dospělosti. Samotné studium směřovala k dětem v minulosti často opomíjeným, a to k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Vystudovala proto speciální pedagogiku s psychopedickým zaměřením na Masarykově univerzitě v Brně. V Safirce působila jako asistentka pedagoga a nyní je učitelkou ve třídě Krtečků. Neustále se snaží rozvíjet jak v pedagogických oblastech, tak ve výtvarném a pohybovém projevu. Dětem ráda předává lásku k tvoření a přírodě. Vnímá je jako zrcadlo, ve kterém se odráží svět a zároveň jako bytosti, ve kterých se skrývá nekonečná moudrost.

Mgr. Monika Reichstäterová

česká učitelka ve třídě Dráčků

Vystudovala výtvarnou výchovu a speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě MU v Brně. Již při studiu pracovala jako pomocná lektorka výtvarných a keramických kroužků pro děti. V Safirce začala pracovat hned od jejího založení. Po pěti letech na mateřské dovolené se do Safirky opět vrátila.  Velmi ji baví a naplňuje zvláště práce s dětmi na výtvarných projektech. Děti podporuje v jejich vlastním uvažování nad možnostmi zpracování.  Práce v Safirce ve skvělém kolektivu dětí a kolegyň, v nádherném prostředí Kohoutovických lesů, je pro ni velmi inspirující a podnětná. Je vděčná, že dětem může být na blízku, pomáhat jim, radovat se z výsledků společné práce a že díky nim může vidět svět jejich očima.

Mgr. Katarína Zimčíková

anglická učitelka v anglické třídě Dráčků

Katka vystudovala sociální práci a sociální pedagogiku na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici. Při studiu pracovala v dětském domově, byla koordinátorka protidrogové prevence na základních školách a také pracovala na Dětské lince záchrany. Studium jazyka jí zavedlo do Anglie, kde zůstala šest let a pracovala s malými dětmi. Dva roky působila jako pomocný učitel v nultém ročníku základní školy inspirované přístupem Reggio Emilia. Měla tu čest být při úplných začátcích Safirky. Zúčastnila se Mezinárodní studijní skupiny Reggio Emilia přímo v Itálii a své poznatky s nadšením aplikuje ve své práci s dětmi. Je mámou dvou děvčat. 
Motto: „Pomozme dětem, aby vyšplhaly na svou horu co nejvýše.“ (Loris Malaguzzi) 

Veronika Chatrná

česká učitelka ve třídě Opiček

Veronika vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Má praxi ve školkách různého zaměření a také má zkušenosti s pořádáním eventů jak pro děti, tak dospělé. V posledním zaměstnání pomáhala rozjet rodinný business, ale její srdce bylo vždy u dětí a vždy se chtěla vrátit k práci školkové učitelky.  Práce s dětmi předškolního věku ji naplňuje, jejich zvídavost a chuť se učit pro Veroniku představují motivaci. Velmi ji zajímá práce v bilingvní třídě. Mezi její zájmy patří cestování, je nadšenou sportovkyní.

Petra Doris Rossalinni

anglická učitelka ve třídě Opiček

Stát se paní učitelkou v MŠ byl její dětský sen. Osud ji však v průběhu let zavál jinam. V Norsku studovala na mezinárodní střední škole RCUWC zakončenou světově uznávaným IB diplomem. Následně studovala v Praze na Angloamerické škole Bc. studium v oboru Politice&Society, Mgr. v oboru International Relations&Diplomaty, pričemž celé studium probíhalo výhradně v angličtině. K dětem tíhla odjakživa a stala se instruktorem dětského plavání. Profesně v tomto odvětví působí v Dětskem klubu Fontána v Brně, kde se této činnosti věnuje ve svém volném čase. V současnosti si doplňuje vzdělání na VOŠP v Litomyšli, kde studuje předškolní a volnočasovou pedagogiku.

Zayda Wilson

native speaker

Zayda studovala základní vzdělání na UNCW v USA, což zahrnovalo také rok v zahraničí na Maltě. V posledním ročníku střední školy byla asistentkou učitele na místní základní škole, kam chodila jako dítě a také trenérkou basketbalu pro žáky 3. tříd. O letních prázdninách pracovala jako chůva a táborová poradkyně a to ji přivedlo k učitelství. Vždy má na paměti, jak důležitou roli měla její učitelka 1. stupně, když se učila číst, a doufá, že bude mít na děti stejný pozitivní vliv při rozvíjení jejich inteligencí.

Lucie Fixelová

asistentka pedagoga ve třídě Ještěrek

Marek Větrovský

odpolední učitel v českém křídle

Kateřina Valachová

odpolední učitelka

Lucie Bohatá

ateliéristka

Lucie sice začala s malými dětmi pracovat až tady v Safirce, ale na první pohled si práci v ateliéru zamilovala. Snaží se dětem rozšiřovat hranice kreativity a podporovat jejich vlastní uvažování. Studuje výtvarnou výchovu a vizuální tvorbu na Pedagogické fakultě MU v Brně. Jejím vášnivým koníčkem je analogová fotografie a digitální kresba ale i přes to se ráda "zapatlá" barvami jako malá.

Mgr. Jitka Vavrušová

zastupující učitelka

Mgr. Marie Comte Baltusová, Ing. Jakub Březina

jednatelé

Světlana Kučerová

provozní, školnice

Eva Vitézová

úklid