Bc. Zuzana Nováčková

Bc. Zuzana Nováčková

ředitelka

S dětmi začala pracovat zcela náhodně, na brigádě při studiu. Čtyři roky strávila v rodině se sedmi dětmi. Poté přešla do Diecézního centra pro mládež Mamre v Osové Bítýšce, kde s mládeží pracovala dva roky. Začala studovat předškolní pedagogiku na Pedagogické fakultě MU v Brně a zároveň pracovala v Safirce (nejprve na částečný úvazek), a pak na plný ve třídě Krtečků - která jí velice přirostla k srdci - jak děti, tak jejich rodiče a bylo těžké se s nimi rozloučit a přejít do funkce ředitele. Nicméně se těší, že to bude obohacující zkušenost. Stará se také o předškolní přípravu nebo ESS (Edukativně stimulační skupinky). Hraje na klávesy, ukulele, trochu na mandolínu a kytaru, flétnu, velmi trochu:) na housle. Ráda objevuje nové věci, až na pár oblastí asi není žádná, která by ji nezajímala. Je zvědavá třeba na to,  co vše nafotí ve vesmíru JWST, kam se bude posouvat AI, kdo vymyslí nějaký zajímavý alternativní zdroj energie a tím pomůže planetě, a tak dále.

Mgr. Pavla Velinská

Mgr. Pavla Velinská

zástupkyně ředitelky

Pavla vyrostla ve skautském oddíle a později se podílela i na jeho vedení. Tato zkušenost ji zásadně ovlivnila i do budoucna – je ráda v kontaktu s přírodou, potřebuje pracovat v dobrém týmu a ráda pracuje s dětmi. Vystudovala Speciální pedagogiku a Sociální pedagogiku a volný čas na Masarykově univerzitě. Po studiu na delší čas zakotvila v organizaci pracující s lidmi s postižením zraku a poté ji náhoda zavála do Safirky, se kterou je spojena skoro od samého začátku. Je maminkou tří malých „dračic“, které hodně převrátily naruby její vnímání světa, přístupu k výchově i ke vzdělávání. Safirka je pro ni srdeční záležitost pro její otevřenost vůči dětem, rodičům i mezi kolegy.

Mgr. Andrea Dittrichová

Mgr. Andrea Dittrichová

jednatelka

Andrea vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii, surdopedii a specifické poruchy učení na PedF MU v Brně. Již během studií vedla logopedické kroužky v rámci mimoškolních aktivit a věnovala se dětem a rodinám s poruchami autistického spektra. Po dokončení studií pracovala jako poradce rané péče a poté jako pedagog v mateřské škole. V dětech vidí obrovský potenciál a ráda se jimi nechává inspirovat.

Mgr. Jana Kobzová

Mgr. Jana Kobzová

učitelka v české třídě Ještěrek

Jana vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii, surdopedii a specifické poruchy učení na PedF MU v Brně. Již během studia vedla logopedické kroužky, dělala asistenta pedagoga na ZŠ a tamtéž prováděla reedukaci specifických poruch učení. Po dokončení studia několik let učila v logopedické třídě MŠ. Pohled na svět a vzdělávání jí v mnohém změnily její dvě děti. 

Bc. Lucie Jeřábková

Bc. Lucie Jeřábková

učitelka v české třídě Ještěrek

Lucka studovala obor personální management a této oblasti se věnovala po celou dobu své praxe. Narození druhého syna však bylo impulsem pro přehodnocení dosavadního způsobu života a přimělo ji k velkému kroku udělat profesní změnu. Začala studovat obor Učitelství pro mateřské školy a pracovat na částečný úvazek jako zastupující učitelka v Safirce a nyní je učitelkou ve třídě Ještěrek. Je velmi vděčná za tuto příležitost, protože může svoji energii věnovat tam, kde jí to dává smysl. Práci s malými dětmi vnímá jako velkou odpovědnost, radost a poslání.

třída Ještěrek, MŠ Safirka, Brno - Kohoutovice

Bc. Anna Chlachulová

asistent pedagoga ve třídě Ještěrek

Anna vystudovala obor Speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a  surdopedii na PedF MU v Brně. K práci s dětmi se dostala už při studiu, kdy vedla logopedický kroužek v MŠ a pracovala jako učitel na částečný úvazek v logopedické třídě. Zajímá ji příroda, knihy a vzdělávání samotné, přičemž její oblíbený citát je název knihy Roberta Fulghuma: "Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce".

MŠ Safirka, Brno - Kohoutovice

Marek Větrovský

učitel ve třídě Krtečků

Marek rád cestuje a strávil půl roku ve Walesu. Zajímá se o dění ve světě kolem sebe - od techniky, enviromentálních záležitostí, formule 1, hudbu, sportu až po psychologii. Ve školce se poprvé objevil v roce 2018 a postupně se vzájemná spolupráce dostala až do bodu, kdy se v roce 2022 stal odpoledním učitelem a učitelem v relaxační třídě. Následovala pozice asistenta pedagoga ve třídě Ještěrek a aktuálně působí ve třídě Krtečků jako učitel. Děti vnímá jako parťáky v poznávání světa a jeho cílem je, aby děti měly radost ze života a aby se ve školce cítily bezpečně a šťastně. Při své práci se snaží být kreativní a hravý. Rád děti zapojuje do aktivit, které je rozvíjí a zároveň je baví.

Mgr. Barbora Vajdíková

Mgr. Barbora Vajdíková

učitelka ve třídě Krtečků

Bára se svůj kariérní život rozhodla věnovat dětem předškolního věku už v rané dospělosti. Samotné studium směřovala k dětem v minulosti často opomíjeným, a to k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Vystudovala proto speciální pedagogiku s psychopedickým zaměřením na Masarykově univerzitě v Brně. V Safirce působila jako asistentka pedagoga a nyní je učitelkou ve třídě Krtečků. Neustále se snaží rozvíjet jak v pedagogických oblastech, tak ve výtvarném a pohybovém projevu. Dětem ráda předává lásku k tvoření a přírodě. Vnímá je jako zrcadlo, ve kterém se odráží svět a zároveň jako bytosti, ve kterých se skrývá nekonečná moudrost.

Mgr. Monika Reichstäterová

Mgr. Monika Reichstäterová

česká učitelka ve třídě Dráčků

Vystudovala výtvarnou výchovu a speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě MU v Brně. Již při studiu pracovala jako pomocná lektorka výtvarných a keramických kroužků pro děti. V Safirce začala pracovat hned od jejího založení. Po pěti letech na mateřské dovolené se do Safirky opět vrátila.  Velmi ji baví a naplňuje zvláště práce s dětmi na výtvarných projektech. Děti podporuje v jejich vlastním uvažování nad možnostmi zpracování.  Práce v Safirce ve skvělém kolektivu dětí a kolegyň, v nádherném prostředí Kohoutovických lesů, je pro ni velmi inspirující a podnětná. Je vděčná, že dětem může být na blízku, pomáhat jim, radovat se z výsledků společné práce a že díky nim může vidět svět jejich očima.

Mgr. Katarína Zimčíková

Mgr. Katarína Zimčíková

anglická učitelka v anglické třídě Dráčků

Katka vystudovala sociální práci a sociální pedagogiku na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici. Při studiu pracovala v dětském domově, byla koordinátorka protidrogové prevence na základních školách a také pracovala na Dětské lince záchrany. Studium jazyka jí zavedlo do Anglie, kde zůstala šest let a pracovala s malými dětmi. Dva roky působila jako pomocný učitel v nultém ročníku základní školy inspirované přístupem Reggio Emilia. Měla tu čest být při úplných začátcích Safirky. Zúčastnila se Mezinárodní studijní skupiny Reggio Emilia přímo v Itálii a své poznatky s nadšením aplikuje ve své práci s dětmi. Je mámou dvou děvčat. 
Motto: „Pomozme dětem, aby vyšplhaly na svou horu co nejvýše.“ (Loris Malaguzzi) 

Mgr. Petra Doris Rossalinni, DiS.

Mgr. Petra Doris Rossalinni, DiS.

anglická učitelka ve třídě Opiček

Stát se paní učitelkou v MŠ byl její dětský sen. Osud ji však v průběhu let zavál jinam. V Norsku studovala na mezinárodní střední škole RCUWC zakončenou světově uznávaným IB diplomem. Následně studovala v Praze na Angloamerické škole Bc. studium v oboru Politice&Society, Mgr. v oboru International Relations&Diplomaty, pričemž celé studium probíhalo výhradně v angličtině. K dětem tíhla odjakživa a stala se instruktorem dětského plavání. Profesně v tomto odvětví působí v Dětskem klubu Fontána v Brně, kde se této činnosti věnuje ve svém volném čase. V současnosti si doplňuje vzdělání na VOŠP v Litomyšli, kde studuje předškolní a volnočasovou pedagogiku.

Lucie Fixelová, MŠ Safirka, Brno - Kohoutovice

Lucie Fixelová

česká učitelka ve třídě Opiček

Lucka vyrostla mezi skauty v nádherné přírodě Českého Švýcarska. Po narození vlastních dětí si plně uvědomila její touhu po práci mezi dětmi. Začala tedy studovat speciální pedagogiku na Vyšší odborné škole v Litomyšli. Její první zkušenosti s dětmi byli v dětské skupině a poté se přesunula do mateřské školy. Děti jsou pro ni inspirace, nositelé energie a štěstí. Ráda se nechá strhnout k jakékoliv hře a miluje legraci. 

Zayda Wilson

Zayda Wilson

native speaker

Zayda studovala základní vzdělání na UNCW v USA, což zahrnovalo také rok v zahraničí na Maltě. V posledním ročníku střední školy byla asistentkou učitele na místní základní škole, kam chodila jako dítě a také trenérkou basketbalu pro žáky 3. tříd. O letních prázdninách pracovala jako chůva a táborová poradkyně a to ji přivedlo k učitelství. Vždy má na paměti, jak důležitou roli měla její učitelka 1. stupně, když se učila číst, a doufá, že bude mít na děti stejný pozitivní vliv při rozvíjení jejich inteligencí.

Lucie Bohatá

Lucie Bohatá

ateliéristka

Lucie sice začala s malými dětmi pracovat až tady v Safirce, ale na první pohled si práci v ateliéru zamilovala. Snaží se dětem rozšiřovat hranice kreativity a podporovat jejich vlastní uvažování. Studuje výtvarnou výchovu a vizuální tvorbu na Pedagogické fakultě MU v Brně. Jejím vášnivým koníčkem je analogová fotografie a digitální kresba ale i přes to se ráda "zapatlá" barvami jako malá.

Mgr. Jitka Vavrušová, MŠ Safirka - Brno -  Kohoutovice

Mgr. Jitka Vavrušová

zastupující učitelka

Jako nejstarší z pěti sourozenců jsem vyrůstala obklopena dětmi. Až povyrostly moje vlastní, splnila jsem si sen a vystudovala Učitelství pro MŠ. Dětský svět rovná se pohyb, tvořivost a pestrost. Tato slova vystihují i mě, a proto působím v Safirce jako zastupující učitelka.
 

 

MŠ SAFIRKA, Brno - Kohoutovice

Terezie Matulová

zastupující učitelka

Terka je zkušená skautská vedoucí, studuje Speciální pedagogiku na MU. Hraje velice dobře na housle, ráda plave, chodí na lezeckou stěnu a má ráda němčinu. 

Mgr. Marie Comte Baltusová, Ing. Jakub Březina

jednatelé
Světlana Kučerová

Světlana Kučerová

provozní, školnice

Světlana pracuje už 5 let v Safirce (2023) a práce s dětmi ji baví a má ji ráda. Má také ráda výlety do přírody, kolo a geocaching. Můžete se na ni ale obrátit i v jiných záležitostech, jako je vytržení mléčného zubu, oprava šlapadla, wc, ... Světlana má velký přehled a zažila spoustu zajímavých příhod. 

uklízečka, MŠ Safirka, Brno - Kohoutovice

Eva Vitézová

úklid

Říká, že od té doby, co nastoupila do Safirky jsou pro ni děti velkým přínosem energie. Ve svém volném čase ráda peče a  zkouší stále nové recepty. Když je hezké počasí, věnuje se zahradničení, u kterého se zrelaxuje. Eva je skvělá spolupracovnice, hezky se s ní povídá a děti jí rády pomáhají uklízet židličky, nebo odvážet hrnečky.