Náš tým

Bc. Hana Pokorná

ředitelka

Pro práci s dětmi se rozhodla při ročním au pair pobytu v UK. Poté vystudovala předškolní pedagogiku na Pedagogické Fakultě MU v Brně. Již během studia se jako praktikantka dostala k práci v Safirce a zdejší prostředí ji natolik nadchlo a oslovilo, že zde osm let působila jako učitelka v české třídě. Nyní zhodnocuje své znalosti školky a týmu na pozici ředitelky. Každý den ve školce zjišťuje, jak velký potenciál v dětech je, a kolik nápadů mají, když je jim nabídnuto dostatečně pestré a kreativní prostředí. Absolvovala Reggio školení v Itálii a snaží se o co nejlepší rozvoj této filozofie v Safirce. 
Motto: „Zatímco se snažíme učit naše děti všechno o životě, naše děti učí nás o čem život je."

Mgr. Pavla Velinská

zástupkyně ředitelky

Pavla vyrostla ve skautském oddíle a později se podílela i na jeho vedení. Tato zkušenost ji zásadně ovlivnila i do budoucna – je ráda v kontaktu s přírodou, potřebuje pracovat v dobrém týmu a ráda pracuje s dětmi. Vystudovala Speciální pedagogiku a Sociální pedagogiku a volný čas na Masarykově univerzitě. Po studiu na delší čas zakotvila v organizaci pracující s lidmi s postižením zraku a poté ji náhoda zavála do Safirky, se kterou je spojena skoro od samého začátku. Je maminkou tří malých „dračic“, které hodně převrátily naruby její vnímání světa, přístupu k výchově i ke vzdělávání. Safirka je pro ni srdeční záležitost pro její otevřenost vůči dětem, rodičům i mezi kolegy.

Mgr. Andrea Dittrichová

manažerka

Andrea vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii, surdopedii a specifické poruchy učení na PedF MU v Brně. Již během studií vedla logopedické kroužky v rámci mimoškolních aktivit a věnovala se dětem a rodinám s poruchami autistického spektra. Po dokončení studií pracovala jako poradce rané péče a poté jako pedagog v mateřské škole. V dětech vidí obrovský potenciál a ráda se jimi nechává inspirovat.

Mgr. Jana Kobzová

učitelka v české třídě Ještěrek

Jana vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii, surdopedii a specifické poruchy učení na PedF MU v Brně. Již během studia vedla logopedické kroužky, dělala asistenta pedagoga na ZŠ a tamtéž prováděla reedukaci specifických poruch učení. Po dokončení studia několik let učila v logopedické třídě MŠ. Pohled na svět a vzdělávání jí v mnohém změnily její dvě děti. 

Lucie Jeřábková

učitelka v české třídě Ještěrek

Lucka studovala obor personální management a této oblasti se věnovala po celou dobu své praxe. Narození druhého syna však bylo impulsem pro přehodnocení dosavadního způsobu života a přimělo ji k velkému kroku udělat profesní změnu. Začala studovat obor Učitelství pro mateřské školy a pracovat na částečný úvazek jako zastupující učitelka v Safirce a nyní je učitelkou ve třídě Ještěrek. Je velmi vděčná za tuto příležitost, protože může svoji energii věnovat tam, kde jí to dává smysl. Práci s malými dětmi vnímá jako velkou odpovědnost, radost a poslání.

Bc. Zuzana Nováčková

učitelka v české třídě Krtečků

S dětmi začala pracovat zcela náhodně na brigádě při studiu. Čtyři roky strávila v rodině se sedmi dětmi. Po této zkušenosti přešla do Diecézního centra pro mládež Mamre v Osové Bítýšce, kde s mládeží pracovala dva roky. Poté začala studovat předškolní pedagogiku na Pedagogické fakultě MU v Brně a zároveň pracovala na částečný úvazek i v Safirce, kde nyní působí  ve třídě Krtečků. Stará se hlavně o předškolní přípravu nebo ESS (Edukativně stimulační skupinky). Zajímají ji hudební nástroje. Hraje na klávesy, flétnu, ukulele a začíná se učit na mandolínu a kytaru.

Mgr. Barbora Vajdíková

učitelka ve třídě Krtečků

Bára se svůj kariérní život rozhodla věnovat dětem předškolního věku už v rané dospělosti. Samotné studium směřovala k dětem v minulosti často opomíjeným, a to k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Vystudovala proto speciální pedagogiku s psychopedickým zaměřením na Masarykově univerzitě v Brně. V Safirce působila jako asistentka pedagoga a nyní je učitelkou ve třídě Krtečků. Neustále se snaží rozvíjet jak v pedagogických oblastech, tak ve výtvarném a pohybovém projevu. Dětem ráda předává lásku k tvoření a přírodě. Vnímá je jako zrcadlo, ve kterém se odráží svět a zároveň jako bytosti, ve kterých se skrývá nekonečná moudrost.

Mgr. Monika Reichstäterová

česká učitelka ve třídě Dráčků

Vystudovala výtvarnou výchovu a speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě MU v Brně. Již při studiu pracovala jako pomocná lektorka výtvarných a keramických kroužků pro děti. V Safirce začala pracovat hned od jejího založení. Po pěti letech na mateřské dovolené se do Safirky opět vrátila.  Velmi ji baví a naplňuje zvláště práce s dětmi na výtvarných projektech. Děti podporuje v jejich vlastním uvažování nad možnostmi zpracování.  Práce v Safirce ve skvělém kolektivu dětí a kolegyň, v nádherném prostředí Kohoutovických lesů, je pro ni velmi inspirující a podnětná. Je vděčná, že dětem může být na blízku, pomáhat jim, radovat se z výsledků společné práce a že díky nim může vidět svět jejich očima.

Mgr. Katarína Zimčíková

anglická učitelka v anglické třídě Dráčků

Katka vystudovala sociální práci a sociální pedagogiku na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici. Při studiu pracovala v dětském domově, byla koordinátorka protidrogové prevence na základních školách a také pracovala na Dětské lince záchrany. Studium jazyka jí zavedlo do Anglie, kde zůstala šest let a pracovala s malými dětmi. Dva roky působila jako pomocný učitel v nultém ročníku základní školy inspirované přístupem Reggio Emilia. Měla tu čest být při úplných začátcích Safirky. Zúčastnila se Mezinárodní studijní skupiny Reggio Emilia přímo v Itálii a své poznatky s nadšením aplikuje ve své práci s dětmi. Je mámou dvou děvčat. 
Motto: „Pomozme dětem, aby vyšplhaly na svou horu co nejvýše.“ (Loris Malaguzzi) 

Veronika Chatrná

česká učitelka ve třídě Opiček

Veronika vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Má praxi ve školkách různého zaměření a také má zkušenosti s pořádáním eventů jak pro děti, tak dospělé. V posledním zaměstnání pomáhala rozjet rodinný business, ale její srdce bylo vždy u dětí a vždy se chtěla vrátit k práci školkové učitelky.  Práce s dětmi předškolního věku ji naplňuje, jejich zvídavost a chuť se učit pro Veroniku představují motivaci. Velmi ji zajímá práce v bilingvní třídě. Mezi její zájmy patří cestování, je nadšenou sportovkyní.

Petra Doris Rossalinni

anglická učitelka ve třídě Opiček

Zayda Wilson

native speaker

Zayda studovala základní vzdělání na UNCW v USA, což zahrnovalo také rok v zahraničí na Maltě. V posledním ročníku střední školy byla asistentkou učitele na místní základní škole, kam chodila jako dítě a také trenérkou basketbalu pro žáky 3. tříd. O letních prázdninách pracovala jako chůva a táborová poradkyně a to ji přivedlo k učitelství. Vždy má na paměti, jak důležitou roli měla její učitelka 1. stupně, když se učila číst, a doufá, že bude mít na děti stejný pozitivní vliv při rozvíjení jejich inteligencí.

Marek Větrovský

odpolední učitel v českém křídle

Kateřina Valachová

odpolední učitelka

Lucie Bohatá

ateliéristka

Lucie sice začala s malými dětmi pracovat až tady v Safirce, ale na první pohled si práci v ateliéru zamilovala. Snaží se dětem rozšiřovat hranice kreativity a podporovat jejich vlastní uvažování. Studuje výtvarnou výchovu a vizuální tvorbu na Pedagogické fakultě MU v Brně. Jejím vášnivým koníčkem je analogová fotografie a digitální kresba ale i přes to se ráda "zapatlá" barvami jako malá.

Mgr. Jitka Vavrušová

zastupující učitelka

Mgr. Marie Comte Baltusová, Ing. Jakub Březina

jednatelé

Světlana Kučerová

provozní, školnice

Eva Vitézová

úklid