Náš tým

Bc. Jana Jobová

ředitelka

Dlouhodobě spolupracovala s centrem volného času, kde vedla miniškolku pro děti od 2 let a kroužky pro maminky s dětmi. Je zakladatelkou občanského sdružení pro podporu rodiny, zdravého vývoje dětí, volnočasových aktivit, kulturního a sportovního vyžití. Vystudovala předškolní pedagogiku na Pdf MU. Je mámou dvou dětí školního věku.
„Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává zřídka - užívají přítomnost." (Jean de la Bruyére)

Mgr. Klára Radinová

manažerka

Klára absolvovala vysokoškolské vzdělání v oboru Speciální pedagogika - Učitelství pro 1. stupeň speciálních základních škol se zaměřením na osoby psychosociálně ohrožené, znevýhodněné a postižené. Ve své předchozí pracovní praxi vykonávala různé pracovní pozice a postupně získala zkušenosti z resortu školství, obchodu a služeb, managmentu nejen v ČR, ale i v zahraničí. Obdivuje lidi, kterým není život druhých lhostejný. Ve svém volném čase spolupracuje s dobrovolnickou neziskovou organizací Solnička. Práce v Safirce je kombinací její lásky k dětem a k organizování a vedení lidí. 
Motto: „Štěstí je odměna, která se nám dostává za to, že žijeme podle svého nejlepší přesvědčení." (Richard Bach)               

 

Mgr. Katarína Zimčíková

anglická učitelka v anglické třídě Dráčků

Katka vystudovala sociální práci a sociální pedagogiku na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici. Při studiu pracovala v dětském domově, byla koordinátorka protidrogové prevence na základních školách a také pracovala na Dětské lince záchrany. Studium jazyka jí zavedlo do Anglie, kde zůstala šest let a pracovala s malými dětmi. Dva roky působila jako pomocný učitel v nultém ročníku základní školy inspirované přístupem Reggio Emilia. Měla tu čest být při úplných začátcích Safirky. Zúčastnila se Mezinárodní studijní skupiny Reggio Emilia přímo v Itálii a své poznatky s nadšením aplikuje ve své práci s dětmi. Je mámou dvou děvčat. 
Motto: „Pomozme dětem, aby vyšplhaly na svou horu co nejvýše.“ (Loris Malaguzzi) 

Sarah Gotts

native speaker

Sarah pochází z města Ipswich v Anglii. Do Brna se spolu se svým partnerem přestěhovala před deseti lety. Během svého pobytu v Kambodži, kde učila děti různých věkových skupin, získala mezinárodní certifikát pro lektory angličtiny Tefl. Výuce angličtiny se Sarah věnovala i na rodičovské dovolené se svými dvěma dětmi. Sarah velmi těší, že při procesu učení může děti doprovázet na jejich cestě k osobnímu rozvoji a ráda učí angličtinu kreativním způsobem pomocí výtvarných aktivit, zpěvu a hraní her. 

Mgr. Jana Kobzová

učitelka v české třídě Ještěrek

Jana vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii, surdopedii a specifické poruchy učení na PedF MU v Brně. Již během studia vedla logopedické kroužky, dělala asistenta pedagoga na ZŠ a tamtéž prováděla reedukaci specifických poruch učení. Po dokončení studia několik let učila v logopedické třídě MŠ. Pohled na svět a vzdělávání jí v mnohém změnily její dvě děti. 

Bc. Hana Pokorná

učitelka v české třídě Ještěrek

Pro práci s dětmi se rozhodla při ročním au pair pobytu v UK. Poté vystudovala předškolní pedagogiku na Pedagogické Fakultě MU v Brně. Během studia se jako praktikantka dostala k práci v Safirce a zdejší prostředí ji natolik nadchlo a oslovilo, že zde již zůstala jako učitelka. Každý den ve školce zjišťuje, jak velký potenciál v dětech je, a kolik nápadů mají, když je jim nabídnuto dostatečně pestré a kreativní prostředí. Absolvovala Reggio školení v Itálii a snaží se o co nejlepší rozvoj této filozofie v Safirce. 
Motto: „Zatímco se snažíme učit naše děti všechno o životě, naše děti učí nás o čem život je."

Bc. Zuzana Nováčková

učitelka v české třídě Krtečků

S dětmi začala pracovat zcela náhodně na brigádě při studiu. Čtyři roky strávila v rodině se sedmi dětmi. Po této zkušenosti přešla do Diecézního centra pro mládež Mamre v Osové Bítýšce, kde s mládeží pracovala dva roky. Poté začala studovat předškolní pedagogiku na Pedagogické fakultě MU v Brně a zároveň pracovala na částečný úvazek i v Safirce, kde nyní působí  ve třídě Krtečků. Stará se hlavně o předškolní přípravu nebo ESS (Edukativně stimulační skupinky). Zajímají ji hudební nástroje. Hraje na klávesy, flétnu, ukulele a začíná se učit na mandolínu a kytaru.

Mgr. Petra Šmardová

učitelka v české třídě Krtečků

Petra od malička docházela do skautského oddílu. Později jako hlavní vůdkyně vedla rok oddíl a dva tábory. Chodila na Cyrilometodějskou střední pedagogickou školu, kde se rozhodla věnovat předškolním dětem. Vystudovala Učitelství pro mateřské školy na Masarykově univerzitě a následně Speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii. Při studiu pracovala půl roku v logopedické třídě MŠ jako učitelka. V Safirce byla tři roky učitelkou ve třídě Krtečků. Loňský rok pracovala jako dobrovolník v Ghaně a nyní pokračuji opět ve třídě Krtečků.
Motto:„Každé dítě je neopakovatelným živým darem. Díky nim se můžeme učit být lepšími lidmi."

 

Mgr. Monika Reichstäterová

česká učitelka ve třídě Dráčků

Vystudovala výtvarnou výchovu a speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě MU v Brně. Již při studiu pracovala jako pomocná lektorka výtvarných a keramických kroužků pro děti. V Safirce začala pracovat hned od jejího založení. Po pěti letech na mateřské dovolené se do Safirky opět vrátila.  Velmi ji baví a naplňuje zvláště práce s dětmi na výtvarných projektech. Děti podporuje v jejich vlastním uvažování nad možnostmi zpracování.  Práce v Safirce ve skvělém kolektivu dětí a kolegyň, v nádherném prostředí Kohoutovických lesů, je pro ni velmi inspirující a podnětná. Je vděčná, že dětem může být na blízku, pomáhat jim, radovat se z výsledků společné práce a že díky nim může vidět svět jejich očima.

Kateřina Strupková

anglická učitelka ve třídě Opiček

 Katka žila 2 roky v zahraničí, kde studovala. V Anglii také složila Cambridge Exams. Je nadšená pro výtvarné aktivity - vystudovala grafiku a design. Má zkušenosti s výukou dětí a je nadšenou fotografkou

Veronika Chatrná

česká učitelka ve třídě Opiček

Veronika vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Má praxi ve školkách různého zaměření a také má zkušenosti s pořádáním eventů jak pro děti, tak dospělé. V posledním zaměstnání pomáhala rozjet rodinný business, ale její srdce bylo vždy u dětí a vždy se chtěla vrátit k práci školkové učitelky.  Práce s dětmi předškolního věku ji naplňuje, jejich zvídavost a chuť se učit pro Veroniku představují motivaci. Velmi ji zajímá práce v bilingvní třídě. Mezi její zájmy patří cestování, je nadšenou sportovkyní.

Eva Vitézová

úklid

Mgr. Marie Comte Baltusová, Ing. Jakub Březina

jednatelé

Světlana Kučerová

provozní, školnice