Podle bezpečnostních a hygienických norem

Veškeré materiály, hračky, nábytek atd., se kterými přijdou děti ve školce do styku, odpovídají zákonným normám o hygieně a bezpečnosti. Výhodou je, že Safirka byla rekonstruována nedávno, a tudíž i kolaudována dle nových bezpečnostních a hygienických norem. 

Nežádoucí vstup cizích osob do školky je zajištěn brankou a dveřmi s otevíráním na čip. Děti si mohou vyzvedávat ze školky pouze jejich rodiče nebo osoby, které byly jimi předem určené zmocněním. Jiným osobám dítě v žádném případě vydáno nebude.

Naši učitelé absolvují každý rok kurz první pomoci dětem s profesionálem. Všechny děti, které navštěvují naši školku jsou pojištěny proti úrazu. Všechny děti jsou poučeny o bezpečnosti a rizicích před každým výletem.

"Bezpečnost vašich dětí je pro nás prioritou!"