Mateřská škola Safirka

MŠ Safirku založila v roce 2010 Mgr. Marie Baltusová s velkou podporou rodiny a přátel kolem sebe: „Po zkušenostech z Austrálie a Nového Zélandu, kde jsem prošla množstvím různých školek jako zastupující učitel, jsem načerpala spoustu inspirace a nadchla se pro filosofii Reggio Emilia. Po návratu jsem viděla, že nic takového tu nemáme a celkově jsem byla ze spousty věcí v našem školství zklamaná. Přitom předškolní vzdělávání vnímám opravdu jako klíčové období pro rozvoj člověka a jeho vztahu k učení." 

"Chtěla jsem vytvořit prostředí, kam se budou děti těšit, učit se s radostí a nadšením jim vlastním. Kde se budou cítit jako doma, vyjadřovat svobodně své emoce, realizovat své úžasné nápady, tvořit. Kde bude rodič součástí školky a bude v kontaktu s tím, co jeho dítě denně ve školce zažívá. Místo, kde se budou všichni cítit vítáni, budou si důvěřovat a společně sdílet a přispívat k dění dne… Nejprve se myšlenka, že bych si založila vlastní školku zdála nereálná, bylo to finančně a legislativně velmi náročné. Díky několika dobrým setkáním se tato myšlenka nakonec však zrealizovala a od té doby Safirka jenom kvete. Začínali jsme s 19ti dětmi a nyní jich máme 74 a chodí se k nám inspirovat další učitelé!“

Anglická třída

„Myšlenka anglické třídy reagovala především na aktuální poptávku rodičů a jakési multikulturní prostředí, ze kterého jsem vzešla: Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem. Ale nesouzněla jsem s myšlenkou, že by se děti v České republice učily jenom anglicky a nerozvíjely se ve vlastním jazyce a kultuře. Proto jsem se inspirovala bilingvními rodinami, kde každý rodič mluví na dítě svým jazykem. Tento systém funguje báječně a nenuceně. Každé dítě se učí jazyk svým tempem a bez zbytečných tlaků. Umět anglicky je v dnešní době dle mého názoru opravdu život usnadňující dovednost.“

„V komunikaci mi byl vzorem přístup „Respektovat a být respektován“ a dle toho jsem i hledala své spolupracovníky do týmu. Díky jednomu tatínkovi ze Safirky jsem však objevila také nenásilnou komunikaci a z té čerpáme inspiraci a nástroje komunikace dodnes. Umožňuje nám neustále pracovat na sobě samých a pomáhat dětem se upřímně vyjadřovat, řešit konflikty a vyjadřovat své potřeby.“

"Chtěla jsem vytvořit prostředí, kam se budou děti těšit, učit se s radostí a nadšením jim vlastním."