Časté dotazy

Kdy se mohu do školky přijít podívat?

Na začátku dubna pořádáme den otevřených dveří pro nové děti a rodiče. Setkáte se zde s našim týmem. Připravíme pro děti ukázku školkových aktivit. Rodiče mají možnost účastnit se diskuse s vedením školy a klást dotazy.

Jak probíhá adaptace?

Po zápisech budete s dítětem pozváni na seznamovací dopoledne ve Vaší budoucí třídě, poznáte nové učitele a kamarády a seznámíte se s chodem třídy. Adaptace dítěte začíná prvním dnem nástupu do MŠ. Je vždy individuální a budeme se snažit vyjít vstříc Vašim požadavkům. Doporučujeme Vám s dětmi o školce často mluvit, vnímat tuto změnu pozitivně. První dny ve školce, kdy je třeba se rozloučit, bývají uplakaná nebo dramatická, ale nenechte se rozesmutnit, najděte si svůj loučící rituál a loučení moc neprodlužujte. Učitelé Vám v tomto pomohou. Pokud je loučení opakovaně náročné, neváhejte nám zavolat a ujistit se, zda je Vaše dítě v klidu. Nebojte, nebude trvat dlouho a Vaše dítě nebude ze školky chtít odpoledne domů...

Jak to probíhá v anglické třídě? Nebude moje dítě ztracené, když neumí vůbec anglicky? Není to brzy, učit se cizí jazyk?

V anglické třídě je anglicky mluvící učitel a česky mluvící učitel. Bilingvní výuku doplňuje anglický rodilý mluvčí. Postupně si děti zvykají na angličtinu, která je všudypřítomná během celého dne, začínají rozumět a postupně také mluvit. Většina dětí, co do anglické třídy nastupují, neumí anglicky. Bilingvní prostředí zajišťuje nenásilné a přirozené učení jazyka během tříleté docházky. Čím dříve děti s druhým (případně třetím až čtvrtým) jazykem začínají, tím snadněji si ho osvojují. Rozvíjí se jazykové centrum v mozku jako při učení se mateřského jazyka. Není to tedy srovnatelné s učením v pozdějších letech ve škole.

Jaké nabízíte dětem kroužky?

Děti mají ve třídě dostatek organizovaných aktivit a volné hry: sportují, zpívají, tancují, tvoří. V průběhu hlavního programu navštěvují ateliér, probíhá předškolní příprava, logopedická prevence. Volná hra je v tomto věku velmi důležitá pro zdravý rozvoj dítěte, pro rozvoj sociálních dovedností. Právě v odpoledních hodinách mají děti prostor být spolu a společně si hrát. Pro starší děti nabízíme sportík s Lemurem a možnost sezónního lyžování s Lemurem (placené aktivity). 

Jak připravujete děti na základní školu?

Příprava na školu probíhá postupně během celé předškolní docházky v závislosti na věku dítěte. Intenzivní příprava probíhá v posledním roce předškolní docházky dvakrát týdně ráno od 8:00 do 8:30 a v tzv. odpočívacích třídách po obědě. Dětem, u kterých je předpoklad školního neúspěchu, nabízíme odpolední edukativně-stimulační skupiny. Jedná se o osvědčený systém úkolů z pedagogicko-psychologické poradny. O pokrocích dítěte Vás průběžně informujeme na třídních schůzkách a individuálních konzultacích. V případě potřeby jsou dětem nabídnuty individuální logopedické konzultace.

Musí moje dítě ve školce spát?

Dopolední program prožitý ve školce je pro děti náročný a často se stává, že ve školce spí i děti, které doma běžně nespí. Pokud dítě dlouhodobě nespí, je na doporučení učitele s Vaším souhlasem přesunuto do tzv. odpočívací třídy. Zde děti odpočívají na postýlkách. Poté mají společnou předškoláckou aktivitu a volnou hru. Odpočívací třídy jsou určené primárně pro nejstarší děti ve školce – předškoláky.

Co mám udělat, aby bylo mé dítě do Safirky přijato?

Včas se zaregistrovat, registrace jsou platné od září předcházejícího školního roku ( pro školní rok 2022/2023 jsou registrace platné od 1. 9. 2021). Pokud máte zájem o nástup v průběhu školního roku, kontaktujte vedení školy. Přednostně přijímáme děti starší 3 let. 

Máte dotaz?

Odesláním formuláře vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a potvrzuji, že jsem se seznámil se zásadami tohoto zpracování.