Praktické informace

Otevírací doba: 7:00–16:30

Pro děti ve věku 4–7 let 

Cena tábora je 3 600 Kč     

Tábor je určen pro: děti od 4 - 7 let i z řad veřejnosti, které mají obtíže s výslovností některých hlásek a provází je určité obtíže v komunikaci a navštěvují logopeda.

Náplní je: Skupinová logopedie, individuální logopedie dle doporučení zkušeného logopeda, rozvoj komunikačních dovedností hravou formou, relaxační a uvolňovací techniky, arteterapeutické aktivity, prostor pro volnou hru i pobyt v lese.     

Strava na celý den zajištěna školní jídelnou.

V den nástupu dítěte na příměstský tábor odevzdejte následující dokumentaci: kopii průkazky zdravotní pojišťovny, prohlášení o bezinfekčnosti s aktuálním datem.

Jeden den v týdnu plánujeme delší výlet.

Jak se přihlásit

Přes tlačítko "PŘIHLÁŠKA" se dostanete na náš rezervační systém.

Pokud jste tam poprvé, zaregistrujte se prosím jako nový uživatel, přihlašte se, zaregistrujte své dítě, nebo děti.

Pak již můžete na vybraný příměstský tábor, nebo tábory své děti přihlašovat.

Přihlášku odešlete tlačítkem "Rezervovat celý kurz"

Rezervace bude platná po úhradě ceny. Instrukce k platbě obdržíte v mailu.

Můžete přihlásit děti i na více příměstských táborů. Na každý tábor je třeba vyplnit zvlášť přihlášku.

Kdo se může přihlásit

Děti aktuálně registrované v MŠ Safirka i veřejnost (podmínkou je, aby dítě navštěvovalo logopeda i během roku).

Nezapomeňte se přihlásit včas. Těšíme se na vás.

Zajímají vás další tábory z naší letní nabídky?

Výpis letních táborů